Huisregels

Huisregels Wantijlive en Wantijpop

 • Bezoekers van Wantijlive moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Wantijpop is toegankelijk voor alle leeftijden.
 • Bezoekers worden bij de entree gefouilleerd. Ook op het evenemententerrein kun je gefouilleerd worden.
 • Er zijn geen dieren toegestaan op het terrein.
 • Het is verboden zaken mee te nemen als: drink- en etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, parfum, deodorant, lachgas en overige spuitbussen of- flessen, paraplu’s, stoelen en krukjes e.d, verdovende middelen, drugs en dieren.
 • Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio-, foto- en of video opnamen te maken.
 • (Semi-) professionele fotocamera’s zijn zonder schriftelijke toestemming van de organisatie verboden op het terrein, waaronder wordt verstaan camera’s met verwisselbare lenzen.
 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren, te samplen of andere zaken te verspreiden op en rondom het terrein van Wantijlive en Wantijpop. Bij overtreding van deze regel, worden eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht.  
 • Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 • Mocht een bezoeker toch één of meer van bovengenoemde niet-toegestane voorwerpen bij zich dragen wordt dit zonder dat dit retour gevraagd kan worden in beslag genomen.
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement (inclusief persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen).
 • Bezoekers met voetbalshirts, motorclub colors en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen worden geweigerd.
 • Op het terrein is cameratoezicht en kunnen bezoekers gefilmd worden. Bij betreden van het terrein gaat de bezoeker hiermee akkoord.
 • Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Op en rond het evenemententerrein is de bezoeker verplicht aanwijzingen te volgen van de organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.
 • Wanneer bezoekers hun leeftijd van minimaal 18 jaar aan kunnen tonen met een geldig ID bewijs, kunnen zij een polsbandje krijgen om alcohol te verkrijgen.
 • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren. Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van Wantijlive en Wantijpop. Deze zijn op onze websites www.wantijlive.nl en www.wantijpop.nl te vinden.
 • Hoewel wij ons houden aan het gehoorconvenant wordt op het evenement meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan. Wij verkopen tegen een redelijk tarief goedgekeurde gehoorbescherming.
 • De entree van Wantijlive en Wantijpop sluit om 21.30 uur.
 • De kassa van Wantijlive en Wantijpop sluit om 22.45 uur.
 • De bar van Wantijlive en Wantijpop sluit om 23.00 uur.
 • Munten van Wantijlive zijn ook te gebruiken bij Wantijpop. Munten zijn alleen dit jaar geldig.
 • Gekochte munten kunnen niet worden geretourneerd.
 • Wantijlive kan tussentijds niet verlaten worden.
 • Tijdens Wantijpop is het verlaten van het terrein is op eigen risico. Gekochte munten of een bandje zijn geen garantie dat je terug het terrein op mag.
 • De organisatie kan ten alle tijden afwijken van de sluitingstijden.